BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nederlands onderzoek naar de effecten van zonneparken op vegetatie

Er verschijnen steeds meer grondgebonden zonneparken in Nederland. Ten behoeve van de publieke discussie is het belangrijk om de effecten op de lokale vegetatie in kaart te brengen. Veldstudies die hebben plaatsgevonden in het buitenland zijn niet altijd toepasbaar op de Nederlandse situatie. Door grote variatie in onder andere klimaatomstandigheden en vegetatietypen is het effect van zonneparken op lage, open vegetaties in Nederland (voornamelijk grasland) met die studies moeilijk in te schatten.


  » Volledige artikel

meer nieuws