BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Plastic: van probleem tot oplossing
  Plastic is een materiaal dat makkelijk toepasbaar is omdat het sterk, licht en flexibel. Het gebruik van plastic is de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen. Maar er zijn ook nadelen. Teveel plastic verdwijnt op straat, in de rivieren en in de oceaan. In het cahier ‘Plastic: van zegen tot vloek’ is kennis gebundeld. 23-07
 • World Animal Protection: beter kippenvlees amper duurder
  Volgens World Animal Protection is vlees van kippen die een beter leven hebben gehad veel goedkoper dan gedacht. De productiekosten van een kip met een hogere welzijnsstandaard liggen slechts 6 tot 9 eurocent per kilogram hoger dan de productiekosten van de kip uit de intensieve veehouderij. 22-07
 • Kringlooplandbouw in de praktijk
  Nederland moet omschakelen naar een meer duurzame landbouw: de kringlooplandbouw. Maar wat is kringlooplandbouw? Hoe werkt dat in de praktijk? En wat is er nodig om om te schakelen? Een studie laat zien welke acties nodig zijn. 22-07
 • Kosten besparen met de CO₂-Prestatieladder
  Meer dan honderd lidbedrijven van brancheorganisatie Cumela hebben het certificaat CO₂-prestatieladder behaald. Dat certificaat is niet alleen nodig bij aanbestedingen. Met dat certificaat tonen bedrijven aan dat ze werken aan verlaging van de CO₂-uitstoot. Bovendien bespaart het op de kosten. 20-07
 • Veilig afstappen: niet springen
  Het lijkt zo makkelijk: Eraf springen wanneer je stopt tijdens het werken met een trekker of andere machine. Je bent snel beneden. Maar het risico op een ongeluk is groot. Tien tips voor veilig afstappen. 19-07

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

18-07-2019 | Wat is de echte en eerlijke prijs van voedsel?
17-07-2019 | Onderwijsmateriaal over groenbemesters beschikbaar
16-07-2019 | Eikenprocessierups: ook risico voor dieren
16-07-2019 | Veehouderij als deeloplossing voor klimaatopwarming
15-07-2019 | Kansen voor burgerintiatieven in het groen
13-07-2019 | Vruchtgebruik in stedelijk openbare groen
12-07-2019 | Tuinbouwakkoord voor verduurzaming
11-07-2019 | Simulatie verduurzaming melkveehouderij beschikbaar voor onderwijs
10-07-2019 | Positieve effecten van agroforestry
09-07-2019 | Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering
08-07-2019 | Toepassingen Smart Farming voor onderwijs
06-07-2019 | Nederlandse landgeit: een robuust ras
05-07-2019 | Hoe zit het met vlees eten in de toekomst?
04-07-2019 | Electronisch Leerboek Fokkerij-Paard uitgebreid met paardegenomica
03-07-2019 | Europees netwerk voor genetische diversiteit in landbouwhuisdierrassen.
03-07-2019 | Keuzedeel biologische bedrijfsvoering
02-07-2019 | Nieuwe medewerkers bij het Centrum voor Genetische Bronnen
02-07-2019 | Bewaarziekten bij appel en peer in kaart gebracht
01-07-2019 | Onderzoeksproject naar de smaak van zeewier en algen
29-06-2019 | Ervaringen met mengsels voor kruidenrijk grasland
28-06-2019 | Meer aandacht voor biologische landbouw in groen onderwijs
27-06-2019 | Leerlingen en ouders over de toekomst van groen onderwijs
26-06-2019 | Innovatieve gewasbescherming centraal op studiedag voor docenten
26-06-2019 | EUFORGEN: 25 jaar Europese samenwerking over behoud van genetische diversiteit in bossen
26-06-2019 | Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming
25-06-2019 | Nog weinig animo voor maaien op zwad
25-06-2019 | Flinke uitbreiding genenbankcollecties Nederlandse geitenrassen
24-06-2019 | Omzet multifunctionele landbouw verdubbeld
23-06-2019 | Beleid gezelschapsdieren: focus op verantwoorde aanschaf en houderij
22-06-2019 | Tips om hittestress bij dieren te voorkomen

Nieuws

 • Plastic: van probleem tot oplossing
  Plastic is een materiaal dat makkelijk toepasbaar is omdat het sterk, licht en flexibel. Het gebruik van plastic is de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen. Maar er zijn ook nadelen. Teveel plastic verdwijnt op straat, in de rivieren en in de oceaan. In het cahier ‘Plastic: van zegen tot vloek’ is kennis gebundeld. 23-07
 • World Animal Protection: beter kippenvlees amper duurder
  Volgens World Animal Protection is vlees van kippen die een beter leven hebben gehad veel goedkoper dan gedacht. De productiekosten van een kip met een hogere welzijnsstandaard liggen slechts 6 tot 9 eurocent per kilogram hoger dan de productiekosten van de kip uit de intensieve veehouderij. 22-07
 • Kringlooplandbouw in de praktijk
  Nederland moet omschakelen naar een meer duurzame landbouw: de kringlooplandbouw. Maar wat is kringlooplandbouw? Hoe werkt dat in de praktijk? En wat is er nodig om om te schakelen? Een studie laat zien welke acties nodig zijn. 22-07
 • Kosten besparen met de CO₂-Prestatieladder
  Meer dan honderd lidbedrijven van brancheorganisatie Cumela hebben het certificaat CO₂-prestatieladder behaald. Dat certificaat is niet alleen nodig bij aanbestedingen. Met dat certificaat tonen bedrijven aan dat ze werken aan verlaging van de CO₂-uitstoot. Bovendien bespaart het op de kosten. 20-07
 • Veilig afstappen: niet springen
  Het lijkt zo makkelijk: Eraf springen wanneer je stopt tijdens het werken met een trekker of andere machine. Je bent snel beneden. Maar het risico op een ongeluk is groot. Tien tips voor veilig afstappen. 19-07
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV