BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Innovatie land- en tuinbouw op koers
  Ongeveer 10% van de ondernemers in de land- en tuinbouw staan voorop bij de invoering van vernieuwingen. Onder de vernieuwers waren in 2016 veel tuinbouwbedrijven. 18-01
 • Neospora terugdringen door strikt beleid
  Na een bedrijfsovername ontdekte het ondernemersechtpaar Hoogenraad dat 70% van hun veestapel besmet was met Neospora. Door een strikt aankoopbeleid konden ze de besmetting terugdringen. 18-01
 • Vijf jaar innovatie in food gebundeld door CoE Food
  Na vijf jaar heeft het CoE Food in een publicatie in beeld gebracht wat de samenwerking tussen onderwijs een bedrijfsleven heeft bereikt. Projecten worden uitgelicht. De resultaten maken duidelijk dat samenwerking met het bedrijfsleven een toegevoegde waarde heeft. 17-01
 • Determinatie aan de hand van vraatpatronen
  Wil je aantastingen in bomen determineren, dan zijn vraatpatronen een goed begin voor determinatie. Daarnaast is het belangrijk de naam van de boomsoort te noteren. 17-01
 • Onderwijsspecial over precisielandbouw
  Vakblad de Boerderij heeft in een special gemaakt voor het groene onderwijs over precisielandbouw. Hierin onder meer een interview met minister Carola Schouten, verhalen uit de praktijk, achtergronden over duurzame manieren van boeren en interviews met studenten uit groen onderwijs. De uitgave is gemaakt door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). 16-01

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

16-01-2019 | Slimmere sensoren om ziekten bij koeien op te sporen
15-01-2019 | Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij
15-01-2019 | Tomatenplanten analyseren met een hyperspectrale camera
14-01-2019 | Bladluizen aanpakken met sluipwespen
14-01-2019 | Kennisvragen over hittestress bij koeien
12-01-2019 | Doel van minder biggensterfte niet gehaald
12-01-2019 | Duurzame ontwikkelperspectieven voor de Gouwe
11-01-2019 | Melkbus voor festivalgangers
11-01-2019 | Fokken op voederconversie
10-01-2019 | Voortgangsrapportage natuur: licht herstel biodiversiteit
10-01-2019 | Duurzame verwerking van bloembollen: Het nieuwe verwerken
09-01-2019 | Ziekteherkenning met drones in de kas
09-01-2019 | Klimaatinformatie gebundeld op klimaatportaal Vlaanderen
08-01-2019 | Handboek voor verminderen voedselverspilling
08-01-2019 | Verwachte ontwikkeling wereldmarkt komende 10 jaar
07-01-2019 | Betere opbrengsten met biostimulanten
07-01-2019 | Ander beleid nodig voor vergroening landbouw
05-01-2019 | Drie systemen om een peenrug op te bouwen
04-01-2019 | Uitdagingen voor robotisering in de voedselketen
03-01-2019 | Maatregelen nodig om inteelt in de Nederlandse Trekpaardenpopulatie te verminderen
03-01-2019 | Veel activiteiten en een nieuwe voorzitter bij de Oerakker
03-01-2019 | Kringlooplandbouw met mest
02-01-2019 | Duurzame tomatenteelt met een substraat van houtvezels
29-12-2018 | Onderzoek naar toepassing van nieuwe eiwitbronnen
28-12-2018 | Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling
27-12-2018 | Microverontreinigingen bedreiging voor visstand
24-12-2018 | Kleine groeimarkt voor aubergines
22-12-2018 | Kringlooplandbouw in de melkveehouderij
21-12-2018 | Planmatige aanpak van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij
21-12-2018 | Documentaire Buddy: over zes bijzondere hulphonden en hun baasjes

Nieuws

 • Innovatie land- en tuinbouw op koers
  Ongeveer 10% van de ondernemers in de land- en tuinbouw staan voorop bij de invoering van vernieuwingen. Onder de vernieuwers waren in 2016 veel tuinbouwbedrijven. 18-01
 • Neospora terugdringen door strikt beleid
  Na een bedrijfsovername ontdekte het ondernemersechtpaar Hoogenraad dat 70% van hun veestapel besmet was met Neospora. Door een strikt aankoopbeleid konden ze de besmetting terugdringen. 18-01
 • Vijf jaar innovatie in food gebundeld door CoE Food
  Na vijf jaar heeft het CoE Food in een publicatie in beeld gebracht wat de samenwerking tussen onderwijs een bedrijfsleven heeft bereikt. Projecten worden uitgelicht. De resultaten maken duidelijk dat samenwerking met het bedrijfsleven een toegevoegde waarde heeft. 17-01
 • Determinatie aan de hand van vraatpatronen
  Wil je aantastingen in bomen determineren, dan zijn vraatpatronen een goed begin voor determinatie. Daarnaast is het belangrijk de naam van de boomsoort te noteren. 17-01
 • Onderwijsspecial over precisielandbouw
  Vakblad de Boerderij heeft in een special gemaakt voor het groene onderwijs over precisielandbouw. Hierin onder meer een interview met minister Carola Schouten, verhalen uit de praktijk, achtergronden over duurzame manieren van boeren en interviews met studenten uit groen onderwijs. De uitgave is gemaakt door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). 16-01
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV