BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Veel eetbaar groen in Almere
  In de bossen en plantsoenen van Almere zijn veel eetbare plantensoorten aangeplant, zoals noten, kersen, bramen en vlierbessen. Uit een opbrengstschatting door onderzoekers blijkt dat er veel geproduceerd wordt. Zo worden er voldoende noten geproduceerd om in de behoefte van de Almeerders te voorzien. 21-09
 • Water- en energiebesparing uit overtuiging
  De meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering en neemt daarom ook één of meer maatregelen om energie of water te besparen. Maar hun motivaties verschillen. Een deel doet het uit idealisme, anderen zien mogelijkheden om geld te besparen. 20-09
 • Kringlooplandbouw centraal in landbouwbegroting
  In de begroting van het ministerie van LNV voor 2020 - ruim € 1,4 miljard - staat de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij centraal. Ook voor het GroenPact, waarvoor € 4,5 mln is begroot, zijn de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven leidend. 19-09
 • Het verschil tussen vol zitten en vol voelen
  Na het eten van een aantal stuks fruit kun je je vol voelen. Maar na drinken van een smoothie van hetzelfde aantal stuks fruit, met dezelfde hoeveelheid calorieën, kun je nog makkelijk iets. Je vol voelen is dus niet hetzelfde als vol zitten. Hoe kan dit? 19-09
 • Elektrostatisch spuiten in glastuinbouw halveert gebruik bestrijdingsmiddelen
  Door spuitvloeistof elektrisch te laden, kun flink besparen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Na goede ervaringen in de fruitteelt, wordt het elektrostatisch spuitsysteem ook in de glastuinbouw toegepast. 18-09

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

17-09-2019 | Antibioticareductie in pluimveehouderij met monitoringssysteem
16-09-2019 | Op weg naar kringlooplandbouw en een duurzame veehouderij
16-09-2019 | Mestbewerking kan economisch interessant zijn
14-09-2019 | Milieu-impact reden voor aankoop biologische bloemen
13-09-2019 | 10% groei biologische landbouw in Nederland
12-09-2019 | Leermateriaal fysiologie van de bol beschikbaar
12-09-2019 | Inzaai van vanggewassen na maïs
11-09-2019 | Inschrijving Impactprijs 2019 van start
11-09-2019 | Kempisch heideschaap niet meer zeldzaam
11-09-2019 | Inspiratiedag ‘ondernemen met erfgoed rassen en gewassen’
11-09-2019 | Mbo-studenten gaan de strijd aan tegen voedselverspilling
11-09-2019 | Halvering veehouderij geen oplossing
10-09-2019 | DNA-onderzoek demonstreert uniekheid van runderen op Fries melkveebedrijf
10-09-2019 | Nieuwe projectmanager voor dierlijke genenbank
10-09-2019 | Minister Schouten ziet rol voor studenten als ambassadeur van kringlooplandbouw
10-09-2019 | Website dinsdagavond niet bereikbaar
09-09-2019 | Nieuw handboek Groenbemesters verschenen
09-09-2019 | Natuur als onderdeel van de samenleving
07-09-2019 | Vegetarisch menu voor mensen op Mars
06-09-2019 | Lector deelt toekomstvisie over vitale bodem
05-09-2019 | Sla en paprika uit verzamelmissies en data over valse meeldauw in spinazie en sla beschikbaar
05-09-2019 | Roemeens-Nederlandse samenwerking in groen onderwijs
05-09-2019 | Alleen duurzaam geproduceerd hout geschikt als energiebron
04-09-2019 | Tientallen exotische zoogdiersoorten aangetroffen in de huisdierenhandel
04-09-2019 | Wilde spinazie: een belangrijke uitbreiding van de CGN’s spinazie collectie
04-09-2019 | Evaluatie van de genenbank voor inheemse bomen en struiken
04-09-2019 | Heldere regelgeving mestbeleid hard nodig
03-09-2019 | Voor voedselveiligheid is betere samenwerking nodig
02-09-2019 | Planten op de werkvloer voor beter klimaat
31-08-2019 | Nederlander wil veenweidelandschap behouden

Nieuws

 • Veel eetbaar groen in Almere
  In de bossen en plantsoenen van Almere zijn veel eetbare plantensoorten aangeplant, zoals noten, kersen, bramen en vlierbessen. Uit een opbrengstschatting door onderzoekers blijkt dat er veel geproduceerd wordt. Zo worden er voldoende noten geproduceerd om in de behoefte van de Almeerders te voorzien. 21-09
 • Water- en energiebesparing uit overtuiging
  De meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering en neemt daarom ook één of meer maatregelen om energie of water te besparen. Maar hun motivaties verschillen. Een deel doet het uit idealisme, anderen zien mogelijkheden om geld te besparen. 20-09
 • Kringlooplandbouw centraal in landbouwbegroting
  In de begroting van het ministerie van LNV voor 2020 - ruim € 1,4 miljard - staat de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij centraal. Ook voor het GroenPact, waarvoor € 4,5 mln is begroot, zijn de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven leidend. 19-09
 • Het verschil tussen vol zitten en vol voelen
  Na het eten van een aantal stuks fruit kun je je vol voelen. Maar na drinken van een smoothie van hetzelfde aantal stuks fruit, met dezelfde hoeveelheid calorieën, kun je nog makkelijk iets. Je vol voelen is dus niet hetzelfde als vol zitten. Hoe kan dit? 19-09
 • Elektrostatisch spuiten in glastuinbouw halveert gebruik bestrijdingsmiddelen
  Door spuitvloeistof elektrisch te laden, kun flink besparen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Na goede ervaringen in de fruitteelt, wordt het elektrostatisch spuitsysteem ook in de glastuinbouw toegepast. 18-09
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV