BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

14-02-2019 | Schapenheld in botsing met realiteit
14-02-2019 | Plantenherstel met biologische fungiciden
13-02-2019 | Ander eetpatroon en duurzamere voedselproductie nodig
13-02-2019 | Contouren voor een nieuw mestbeleid
12-02-2019 | Aangepaste voeding bij slikstoornissen
12-02-2019 | Zonneparken ten koste van biodiversiteit?
11-02-2019 | De groene stad
11-02-2019 | De stikstof raakt op en dit is wat veerkracht daartegen kan doen
09-02-2019 | In 2027 is de visserij loodvrij
08-02-2019 | Voederbomen voor koeien
08-02-2019 | 74 beslisondersteunende hulpmiddelen in de melkveehouderij
07-02-2019 | Wetenschappers steunen klimaatstaking van scholieren
07-02-2019 | Drie ondernemers over de toekomst van de landbouw
07-02-2019 | Functioneren NVWA kan beter
06-02-2019 | Een uitgebalanceerd dieet met minder dierlijk eiwit
06-02-2019 | Wat is natuur in Nederland?
05-02-2019 | Jodium broodnodig
05-02-2019 | Hoogleraar pleit voor biodiversiteitsherstel in living labs
04-02-2019 | 30 projecten topsector T&U in beeld
04-02-2019 | Goede zorg voor kalveren
02-02-2019 | Vrouwelijke bedrijfshoofden zijn succesvol
01-02-2019 | Kringlooplandbouw zonder kustmest. Kan dat?
01-02-2019 | Kennis over wilde bestuivers geïnventariseerd
31-01-2019 | Rekenmodel voor risicoschatting gewasbeschermingsmiddelen in water
31-01-2019 | Gezondheidsrisico's biologische pluimveehouderij
30-01-2019 | Bewustwording als middel tegen voedselverspilling
30-01-2019 | Aardappel, kurk van de Nederlandse akkerbouw
29-01-2019 | Plastic recycling als inspiratie
29-01-2019 | Buxusmotbestrijding mogelijk oorzaak mezensterfte
28-01-2019 | Goed agrarisch natuurbeheer in Krimpenerwaard in coöperatie

Nieuws

LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV