BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Bosmieren in de knel

  Bosmieren spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het bos. Maar het gaat niet goed met die bosmieren. Het aantal nesten neemt af. Stikstofdepositie zou een mogelijke verklaring voor die teruggang kunnen zijn.

 • Verbod pulsvisserij niet nodig

  Het Europese verbod op de pulsvisserij van januari 2018 was niet nodig geweest, stellen wetenschappers. Zij stellen dat de pulskor een verantwoord alternatief is voor de traditionele boomkor.

 • Een levende collectie zeldzame bomen

  In de Flevopolder staat een levende genenbank met wilde exemplaren van inheemse bomen en struiken. In een mooi geillustreerde video legt WUR-CGN onderzoeker Joukje Buiteveld uit waarom de genenbank belangrijk is, en hoe deze bijdraagt aan een duurzaam bos- en natuurbeheer op de lange termijn.

 • Een duurzaam fokprogramma voor het Lakenvelder rund

  Uit onderzoek blijkt dat inteelttoename van het Lakenvelder rund boven de veilige grens lag en daarmee het risico op het optreden van erfelijke afwijkingen groot is. Met simulaties is aangetoond hoe de inteelttoename verlaagd kan worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal adviezen voor een duurzaam fokprogramma.

 • Prachtige kleuren en vormen op het proefveld sla

  Afgelopen maanden stond het CGN-proefveld bij Nergena vol met duizenden prachtige kroppen sla. Zaden van bijna driehonderd accessies zijn opgekweekt om hun eigenschappen vast te leggen en een aantal wilde soorten te determineren.

 • Lesmateriaal mbo: huisvesting melkvee

  In het online lesmateriaal over huisvesting van melkvee komen verschillende aspecten aan bod: welzijn, stalinrichting, klimaatbeheersing, stalsystemen en melksystemen. Het materiaal, bedoeld voor mbo, is vrij toegankelijk.

 • EU project AGENT ontwikkelt digitaal netwerk voor genenbanken

  Er zijn wereldwijd 1750 genenbanken met grote collecties en veel gegevens over de eigenschappen van de monsters. In mei 2020 is het EU project AGENT gestart met als doel een digitale infrastructuur te ontwikkelen om deze gegevens te integreren. Hiermee kan het potentieel van de genenbankcollecties beter benut worden door veredelaars.

 • Samenwerking Europese dierlijke genenbanken krijgt vorm in het EUGENA netwerk

  EUGENA is het Europese netwerk van officiële, door nationale overheden erkende genenbanken voor landbouwhuisdierrassen. Tot nu toe zijn acht landen aangesloten, waaronder Nederland (CGN). Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen en de toegang tot informatie en genenbank materiaal te vergemakkelijken.

 • Klimaatverandering treft gewas-gerelateerde wilde soorten in Nederland

  In Nederland zijn 214 wilde soorten te vinden die verwant zijn aan gewassen. Door middel van ecologische niche modellering is voor een groot deel van deze soorten vastgesteld dat het verspreidingsgebied sterk zal verkleinen door klimaatverandering. Resultaten uit deze studie zullen gebruikt worden om deze soorten beschikbaar te houden.

 • Tweedeling binnen melkveehouderij over verduurzaming

  Een grote groep melkveehouders zoekt naar mogelijkheden voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar er is ook een groep die niet gelooft in verduurzaming. Er lijkt een tweedeling te ontstaan.

meer nieuws