BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Nieuws

 • Fokken op vruchtbaarheid
  Door gerichte fokkerij is de vruchtbaarheid van de Nederlandse veestapel verbeterd. Dat zie je aan de dalende tussenkalftijd. Er zijn al bedrijven met een gemiddelde tussenkalftijd van 385 dagen. 16-11
 • Burgerinitiatieven voor versterking van stedelijke natuur
  Externe ontwikkelingen zijn vaak aanleiding voor burgerinitiatieven om stedelijke natuur te versterken. Ze ontstaan soms uit bezorgdheid of onvrede met bestaande plannen. Die initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen en dragen soms bij aan versterking van de biodiversiteit. 16-11
 • Vergroening GLB draagt nauwelijks bij aan milieudoelen
  In het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU beslaan vergroeningsmaatregelen zo'n 30%van de directe inkomenssteun aan landbouwbedrijven. In Nederland voert 73% van de boeren een van die vergroeningsmaatregelen uit. Maar het effect op milieu - en klimaatdoelen is zeer beperkt. 15-11
 • Voedselbewerking beïnvloedt allergene werking
  De allergene werking van voedingsmiddelen kan veranderen door voedselbewerking. Verhitting kan zorgen dat de allergeniciteit vermindert of juist toeneemt. 15-11
 • Klauwziekte mortellaro aanpakken met gerichte fok
  Mortellaro is een klauwaandoening die steeds vaker voorkomt op melkveebedrijven. Genetische verschillen tussen koeien spelen een rol bij de verspreiding van de ziekte. Daarom zou je de ziekte aan kunnen pakken met een gerichte fok. 14-11
 • Meer waarde uit gras voor docenten
  Veel onderwerpen kwamen aan bod tijdens een studiedag over beweiding voor docenten: actuele ontwikkelingen, en werken met de feedwedge. Praktijkopdrachten kunnen direct in de les gebruikt worden. 14-11
 • Handboek erfgoed en beekherstel
  Waterschappen in Nederland werken op veel plekken aan beekherstel met aandacht voor natuurontwikkeling en waterberging. Een handboek biedt handvatten om landschapsgeschiedenis en erfgoed mee te nemen in beekherstelprojecten. 14-11
 • Geitenopfok me CAE-vrije biest
  Jonge geiten fok je het best op met geitenbiest. Maar met die biest kun je ook het CAE-virus overdragen op jonge geiten. Een protocol van vier stappen maakt het mogelijk geiten op te fokken met CAE-vrije biest. 13-11
 • Nieuwe beoordelingsmethode huis- en hobbydieren ter inzage
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt invulling te geven aan een lijst met diersoorten die door eenieder in of om het huis gehouden mogen worden (‘de Positieflijst’). Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om objectief te kunnen toetsen of een zoogdier geschikt is als huis- of hobbydier. 13-11
 • Community of Learning: Samen aan de slag!
  Op maandag 29 oktober heeft de tweede overstijgende Community of Learning (COL) van cross-overs plaatsgevonden. 13-11
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV