BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Gedifferentieerd beleid nodig voor CRISPR-Cas-techniek

  Met de nieuwe CRISPR-Cas9-techniek zou je een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de landbouw. Maar binnen de EU valt die techniek nu onder de ggo-richtlijn. Het Rathenau Insitituut bepleit een gedifferentieerd beleid op basis van een risicobeoordeling.

 • Beperkte milieurisico's van diergeneesmiddelen

  Diergeneesmiddelen uit de veehouderij kunnen via mest uitspoelen naar bodem en oppervlaktewater. Sommige middelen kunnen zorgen voor milieurisico's, maar in vergelijking met humane geneesmiddelen lijken die risico's beperkt.

 • Aanbevelingen voor een gezond eetpatroon

  Gevarieerd en evenwichtig eten is belangrijk. Voor volwassenen zijn daarom vijf voedingsprioriteiten gesteld. Volkoren graanproducten, groenten & fruit, noten & zaden worden te weinig geconsumeerd. Zout daarentegen wordt te veel geconsumeerd.

 • Mezensterfte door vlooien- en tekenmiddel

  Mezensterfte wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door de middelen die gebruikt worden tegen de buxusmot. Het lijkt er meer op dat diergeneesmiddelen die gebruikt worden tegen vlooien en teken bij honden en katten zorgen voor sterfte onder jonge mezen.

 • Maatregelenpakket voor stikstof- en PFAS-problematiek

  De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag omlaag naar 100 km. Veehouders moeten ander voer gebruiken met minder eiwit en er komt en de warme saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Het kabinet denkt de stikstofproblematiek zo op korte termijn op te lossen.

 • Geen fosfaatemissie met evenwichtsbemesting

  Fosfaat is een onontbeerlijke meststof, maar overdaad schaadt. Bovendien bestaat het risico dat de wereldwijde fosfaatvoorraden uitgeput raken. Wagenings praktijkonderzoek geeft inzicht in mogelijkheden fosfaat efficiënter te gebruiken.

 • Landschap verdient volwaardige plek in beleid

  Door diverse ontwikkelingen is het landschap de afgelopen dertig jaar sterk veranderd. En nieuwe ruimteclaims zullen nog meer gevolgen hebben voor het landschap. Daarom pleit het Planbureau voor de Leefomgeving voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.

 • Presentaties beschikbaar landelijke onderwijsdag veehouderij

  Innovatie stond centraal tijdens de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij, die op 5 november plaatsvond op de 'Floating farm' in Rotterdam. Presentaties van de onderwijsdag zijn beschikbaar.

 • Samenwerken in afstudeerkringen werkt motiverend

  Het maken van een afstudeerwerkstuk blijkt voor sommige studenten een struikelblok. Werkdruk en de zwaarte van het studieprogramma leiden tot studievertraging. Studenten ervaren het werken in afstudeerkringen als motiverend.

 • Variërende fosforgehaltes in melk

  Via tankmelkuitslagen krijgen melkveehouders tegenwoordig informatie over het fosforgehalte in melk. Die gehaltes kunnen je helpen te sturen op fosfaatefficiëntie. Zo kun je fosfaatemissie beperken.

meer nieuws