BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Een eerlijke prijs voor voedsel

  Er is een maatschappelijke wens dat boeren veilig voedsel produceren van hoge kwaliteit, waarbij ze rekening houden met dierenwelzijn, milieu en klimaat. En daar moeten ze een eerlijke prijs voor krijgen, zo is het idee. Maar wat is een eerlijke prijs? En kun je die eerlijke prijs wel realiseren?

 • Brochure biologische vleeskippenhouderij

  Bij consumenten is een groeiende aandacht voor dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Daarom groeit ook de belangstelling voor biologische vleeskippen. Voor kleinschalige pluimveehouders is kennis gebundeld in een brochure.

 • Nieuwe website voor het Europese netwerk voor het behoud van dierrassen

  Behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit, dat is het gezamenlijke doel van ERFP, het Europese netwerk van nationale coördinatoren. Binnen het netwerk worden kennis en ervaringen uitgewisseld om de instandhouding en gebruik van zowel fokpopulaties als genetische diversiteit in genenbanken te ondersteunen.

 • De toekomst van de Nederlandse Es waarborgen met een nieuwe collectie essenklonen

  Essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje, heeft geleidt tot grootschalige sterfte van essen in Nederland. Slechts een klein percentage essen blijkt bestand te zijn tegen de schimmel. Voor het behoud van de es is er een urgente vraag naar tolerante essen.

 • Een leefbare stad door burgers te betrekken

  Er zijn tal van uitdagingen om een stad leefbaar, gezond en duurzaam te maken. Je kunt denken oplossingen voor extreme weersomstandigheden met wateroverlast en droogte, een betere beschikbaarheid van voldoende gezond voedsel of een gezonder gedrag door burgers meer te laten bewegen. Een brochure laat zien hoe je burgers kunt betrekken.

 • Landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee verlengd

  Sinds 12 februari 2020 is in Nederland een ophokplicht van kracht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit naar aanleiding van een besmetting met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 bij een hobbylocatie in Bretzfeld, Duitsland. Het ministerie van LNV meldt dat deze landelijke ophokplicht uit voorzorg wordt verlengd met minimaal vier weken.

 • Nieuw online leermateriaal over voedseltransitie

  Vanaf 26 maart 2020 is online lesmateriaal over Voedseltransitie beschikbaar op Groen Kennisnet. Het lesmateriaal bevat leerstof over verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem en kan gebruikt worden door docenten uit het Voortgezet Onderwijs en MBO.

 • Coronavirus en de groene sector

  De crisis door de corona-uitbraak raakt de groene sector op verschilende manieren. Kwekers zien dat de handel wegval, er ontstaan logistieke problemen en veel boeren en tuinders kampen met personeelsproblemen.

 • Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU

  De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde gewasbescherming verplicht is, is het geen voorwaarde voor betalingen en de handhaving ervan is ontoereikend.

 • Meer kennis over bodemverdichting

  Rond 45% van de landbouwbodems heeft te maken met bodemverdichting. Om het probleem te kunnen oplossen, moet je weten wat er aan de hand is. Loonwerkers en boeren moeten in gezamenlijk overleg afspraken maken over de uitvoering van werkzaamheden onder de juiste omstandigheden.

meer nieuws