BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Bijna 500 voedselgemeenschappen in Nederland

  Voedselgemeenschappen zijn populair, blijkt uit een verkennend onderzoek. In Nederland zijn er ruim 480 voedselgemeenschappen die 150.000 mensen van voedsel voorzien. De overheid zou de ontwikkeling van voedselgemeenschappen kunnen stimuleren door te zorgen voor betere randvoorwaarden.

 • Drinkwaterontsmetting met UV-licht en ozon voor pluimvee

  Schoon drinkwater is belangrijk voor de gezondheid van pluimvee. Er zijn verschillende manieren om drinkwater te ontsmetten. Met ultraviolet licht en ozontechnologie kun je ook regenwater gebruiken als drinkwater.

 • 200 nieuwe foto's in beeldenbank gewasbescherming

  De beeldenbank gewasbescherming is aangevuld met ruim 200 nieuwe foto’s van onkruiden en aantastingsbeelden. De foto’s zijn afkomstig uit een diaverzameling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Lastige regels voor het mengen van meststoffen

  Voor een optimale groei van gewassen is een goede balans van voedingsstoffen nodig. Daarvoor is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden. En die regels zijn soms inconsequent schrijft vakblad Grondig.

 • Videoregistratie van webinar Vertical Farming beschikbaar

  Vertical Farming is een innovatieve teeltechniek die nog volop in ontwikkeling is. Op 16 december organiseerde Hogeschool Inholland een webinar met aandacht voor de uitdagingen, businessmodellen, en de laatste stand van zaken over dit onderwerp.

 • Toepassingsmogelijkheden van Japanse duizendknoop

  Japanse of Aziatische duizendknoop is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Als je de plant op een nuttige manier kunt toepassen, bijvoorbeeld als voedsel, biomassa of diervoer, wordt de bestrijding mogelijk commercieel aantrekkelijk. In een studie zijn mogelijkheden verkend.

 • 40% van de agrarische bedrijven haalt inkomsten uit verbreding

  Steeds meer agrarsiche bedrijven hebben een aanvullende inkomstenbron uit nevenactiviteiten, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij alle vormen van verbreding was de afgelopen vijf jaar een stijging te zien. Die stijging was het grootst bij bedrijven die duurzame energie produceren als nevenactiviteit.

 • Webinar Teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten

  Op 8 december organiseerde InHolland een webinar over teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten. Wageningse onderzoekers Sander van Delden en Julian Verdonk gaan in het webinar in op het onderwerp aan de hand van de wiki over dit onderwerp.

 • Aanbevelingen voor landbouwinclusieve natuur

  De familie van de Pol wil het agrarisch bedrijf bij Lexkesveer in de Wageningse uiterwaarden omvormen naar een bedrijf voor natuurbeheer waarbij maaien, hooien en beweiden de kern van de beermaatregelen vormen. Voor deze landbouwinclusieve natuur verkende CLM de mogelijkheden.

 • Aantal melkgeiten blijft groeien

  Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen, meldt het CBS. In 2020 telde Nederland 476 duizend melkgeiten, 4% meer dan een jaar eerder. In Noord-Brabant en Gelderland vind je de meeste bedrijven met melkgeiten.

meer nieuws