BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Hoe berekenen we de klimaatimpact van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw?

Opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Om de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te beperken heeft Nederland zich o.a. gecommitteerd aan de VN-klimaatconventie (UNFCCC). Hierin is afgesproken dat landen die partij zijn bij het klimaatverdrag jaarlijks over de nationale emissies en verwijdering van broeikasgassen rapporteren. Het in kaart brengen van emissies biedt overheden de mogelijkheid om nationaal beleid te ontwikkelen om deze terug te dringen. Daarbij is het belangrijk om emissies internationaal op een zo uniform mogelijke manier vast te stellen. In een recent gepubliceerde interactieve pdf beschrijft de taakgroep LULUCF de methodiek voor het bepalen van emissies en verwijdering van broeikasgassen als gevolg van landgebruik (Land Use), landgebruiksverandering (Land Use Change) en bosbouw (Forestry), kortom de LULUCF-sector.


  » Volledige artikel

meer nieuws